naglowek_Ldd2017.jpg

 

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZMIAN  I ANULACJI

 

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone pisemnie przez Biuro Organizacyjne po otrzymaniu wymaganych opłat. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Kongresów SKOLAMED należące do firmy PAIZ Konsulting Sp. z o.o., 20-818 Lublin, ul. Północna 129. Obowiązuje forma pisemna z podaniem rachunku bankowego, na który zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę jedynie po akceptacji Organizatora.

Potrącenia umowne:

Udział w konferencji: do 28 lutego 2017 r. – 20 % wartości anulowanego zamówienia. Od 1 marca 2017 r. - 100 % wartości zamówienia.
 

Przesłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji konferencji przez PAIZ Konsulting Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O Ochronie Danych Osobowych Dz. Ustaw nr 133 poz. 883.

Firma PAIZ Konsulting Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego pod nr 47. Usługi turystyczne świadczone są na podstawie ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 (z późniejszymi zmianami) oraz kodeksu cywilnego. Ewentualne reklamacje dotyczące usług PAIZ Konsulting Sp. z o.o. proszę zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od realizacji usług.

Szczegółowy regulamin konferencji do pobrania w formacie pdf